پرسشنامه

مرحله 1 از 4 - مرحله اول

25%
  • پاسخ دهنده گرامی
    این پرسشنامه شامل سوالاتی است. هر یک از جملات را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما دارد علامت بزنید.
    لطفا به تمامی گزینه ها پاسخ دهید.در انتهای پرسشنامه کد رهگیری برای شما نمایش داده می شود ، که می توانید برای دریافت تفسیر نتایج از آن استفاده کنید.
    از همکاری شما صمیمانه سپاس گزاریم.